Konkurs Wygraj KOPA!

Strona główna konkursu  |  Odpowiadam na pytania
Regulamin konkursu  |  Odpowiedzi J.O.  |  Aktualna klasyfikacja

Regulamin Konkursu "Wygraj KOPA - runda wiosenna 2022"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu "Wygraj KOPA - runda wiosenna 2022", zwanego dalej Konkursem jest Serwis Legioniści (www.legionisci.com), zwany dalej LL!.
2. Konkurs polega na odpowiadaniu na pytania związane z meczami Legii Warszawa w rundzie wiosennej 2022.
3. Konkurs potrwa od 2.02.2021 do 22.05.2022 lub do ostatniej kolejki ligowej włącznie.
4. Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnicy muszą spełniać wymagania określone Regulaminem Konkursu.

§ 2 Wymagania konkursowe
1. W Konkursie mogą brać udział osoby w wieku od 16 lat, które posiadają konto e-mail.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy zarejestrować się w bazie konkursowej LL! oraz po zalogowaniu do swojego konta odpowiedzieć na pytania konkursowe zamieszczone na stronie www.legionisci.com w terminach podanych w §1 punkt 3.

§ 3 Zasady Konkursu i wybór zwycięzców
1. Konkurs składa się z minimum 17 rund, z których każda zawiera serię pytań dotyczących najbliższego meczu Legii Warszawa.
2. Za poprawną odpowiedź w każdym pytaniu uczestnik otrzymuje jeden punkt. Dany uczestnik może brać udział w Konkursie tylko raz.
3. Po zakończeniu całego konkursu przyznawane są Nagrody Główne.
4. Uczestnicy o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody zostaną powiadomieni przez LL! drogą e-mailową.
5. W przypadku gdy mecz nie zostanie dokończony cała runda zostaje anulowana.
6. W przypadku gdy mecz odbędzie się bez udziału publiczności, anulowane zostaje pytanie o frekwencję.

§ 4 Nagrody Główne
1. Nagrodami głównymi w Konkursie są:
    a) 1. miejsce - oryginalna koszulka Legii Warszawa z sezonu 2021/2022
    b) 2. miejsce - t-shirt Legii Warszawa, szalik
    c) 3. miejsce - t-shirt Legii Warszawa
2. Nagrodę główną otrzymają uczestnicy z najwyższą liczbą punktów.
3. Kolejność końcowa ustalona zostanie na podstawie sumy liczby zdobytych przez uczestników punktów we wszystkich rundach Konkursu (od najwyższej do najniższej).
4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a zwłaszcza na nagrody pieniężne.
5. Nagrody mogą zostać przekazane nieodpłatnie na rzecz osób trzecich.

§ 5 Dane osobowe
1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagrody, zgodnie z obowiązującymi ustawami, a także na ewentualną publikację tych danych na liście zwycięzców.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu wyłącznie w celu realizacji Konkursu, nie dłużej niż przez okres przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dn. 29.07.1992 o grach i zakładach wzajemnych.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.legionisci.com/konkursy/gra_regulamin.php
3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.02.2022.

Logowanie:

e-mail:

hasło:

zapomniane hasło

rejestracja

© 1999-2022 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.