REKLAMA

Legia zaprasza niepełnosprawnych i grupy zorganizowane

źródło: Legia.pl - Wiadomość archiwalna

Wzorem lat poprzednich Klub z Łazienkowskiej wychodzi naprzeciw osobom niepełnosprawnym i grupom zorganizowanym. W tym sezonie jedni i drudzy będą mogli za darmo oglądać spotkania Legii rozgrywane na Stadionie Wojska Polskiego. Szczegółowe informacje znajdziecie poniżej.

PO SZKOLE NA ZAKOLE

Klub informuje, iż w sezonie 2006/2007 przyjmowane są zgłoszenia zorganizowanych grup młodzieży do akcji "Po szkole na zakole". Wszystkie zgłoszenia spełniające warunki formalne dają możliwość bezpłatnego oglądania meczów rozgrywanych na naszym stadionie według kolejności zgłoszeń.

W tej rundzie akcja będzie prowadzona na trybunie "Łuk od ul. Łazienkowskiej". W związku z ograniczoną liczbą miejsc, grupy zainteresowane bezpłatnym oglądaniem meczów w ramach akcji proszone są o przesyłanie zgłoszeń, najpóźniej na 2 dni przed każdym nadchodzącym spotkaniem, maksymalnie do godz. 12:00 (nie przyjmujemy zgłoszeń na całą rundę), nie wcześniej jednak, niż po zakończeniu poprzedniego meczu. Grupa wraz z opiekunami nie może liczyć więcej niż 45 osób.
Osoba wskazana w zgłoszeniu jako "organizator wyjścia" powinna się zgłosić u ochrony przy wejściu na sektor "Łuk od ul. Łazienkowskiej" w celu sprawdzenia obecności grupy na liście. Po sprawdzeniu przez ochronę obecności grupy na liście oraz po sprawdzeniu dokumentów tożsamości uczestników akcji można wejść na teren stadionu - sektory 1, 2 lub 3.

Na zgłoszeniu, złożonym w klubie, przesłanym pocztą na adres info@legia.pl, bądź faxem pod numer 022 621-82-61, muszą znajdować się następujące dane:

# dokładna lista imienna uczestników akcji z podaną datą urodzenia (wiek uczestników-podopiecznych nie może przekraczać 16 lat),
# lista opiekunów (min. 1 opiekun na 10 podopiecznych, nie więcej jednak niż 4 opiekunów) i numery PESEL oraz nr telefonu kontaktowego w celu potwierdzenia zgłoszenia,
# pieczątka instytucji (przyjmowane są zgłoszenia od szkół, domów dziecka, ośrodków szkolno - wychowawczych, klubów sportowych, parafii),
# imienna pieczątka i podpis dyrektora instytucji, bądź osoby przez niego upoważnionej,
# dokładny adres i numer telefonu do instytucji i osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie grupy.

Młodzież wchodzi na teren stadionu na podstawie listy, która znajduje się u ochrony przy wejściu na sektor i dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. legitymacji szkolnej.

Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona - o możliwości wejścia na stadion decyduje kolejność zgłoszeń.

BEZPŁATNE WEJŚCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podstawą bezpłatnego udziału w meczach jest:
- złożenie aktualnego podania do Zarządu KP Legia z prośbą o umożliwienie uczestniczenia w meczach rozgrywanych na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3,
- dostarczenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy to osób, które jeszcze do chwili obecnej kserokopii nie złożyły),
- zgłoszenie danych opiekuna (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy), który to powinien być osobą pełnoletnią.

Jedna osoba niepełnosprawna wymagająca opieki drugiej osoby – opiekuna, w podaniu zgłasza uczestnictwo jednego opiekuna. W skrajnych przypadkach możliwe jest uczestnictwo drugiego opiekuna.

Zarówno podanie, jak i orzeczenie o niepełnosprawności składane są w Klubie raz w roku, przed rozpoczęciem nowego sezonu.

Istotną rzeczą jest powiadomienie Klubu nie później niż 2 dni przed meczem do godz. 12:00 o zamiarze uczestniczenia w najbliższym meczu. Potwierdzenie uczestniczenia w meczu powinno być wysłane na adres mailowy info@legia.pl, bądź na numer faksu 022 621-82-61.

Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona – o możliwości wejścia na stadion decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu 022 628-43-03 wew.116 lub pod adresem e-mail: info@legia.pl

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2022 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.